kiszervezés
Vállalatfelvásárlás (M&A)

Meggyőződésünk szerint a gazdasági társaságok felvásárlására, fúziójára irányuló ügyletekben történő tanácsadás több a puszta jogi tanácsadásnál. A sikeres tanácsadás előfeltétele azon iparág logikájának és belső dinamikájának megértése....

Részletek

Munkajog

A VJT & Partners nemzetközi szinten elismert munkajogászai kiemelkedő szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajogi kérdések széles körében. Ügyfeleink egyöntetű elismerését vívtuk ki azzal, hogy mindig üzleti érdekeik...

Részletek

Jogviták

Nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a jogviták hatékony kezelése és rendezése kiemelt jelentőséggel bír a gazdasági társaságok cégvezetése számára, ezért mindig szem előtt tartjuk ügyfeleink stratégiai elképzeléseit....

Részletek

Technológia

Munkamódszerünk középpontjában az ügyfél műszaki, technológiai, üzleti elképzeléseinek és céljainak teljes körű megértése, valamint az erre a megértésre alapozott világos, tömör és gyakorlati jogi tanácsok nyújtása áll...

Részletek

Repülés

A VJT & Partners légijogi csapata ebben a speciális iparágban is ad tanácsot ügyfelei számára, amely rengeteg egyedi jellemzővel bír, és ezért a jogi háttér megfelelő ismerete – különösen a versenyjogi és M&A tranzakciók terén – alapvető feltétele a sikernek.

Részletek

Szerződések

Mindig szem előtt tartjuk azt a célt, hogy az általunk készített kereskedelmi szerződéseknek egy lehetséges bírósági felülvizsgálat próbáját is ki kell állniuk. Pontos, de ugyanakkor praktikus jogi szövegeink...

Részletek

Versenyjog

VJT & Partners széles körben ad tanácsokat versenyjogi ügyekben is, legyen szó versenykorlátozó megállapodásokról vagy gazdasági erőfölényes helyzetekről. Kizárólagossági kikötésekkel, versenytilalmi klauzulákkal...

Részletek

Adatvédelem

A magyar adatvédelmi szabályozás egyedülállóan szigorú rendelkezéseinek köszönhetően a multinacionális vállalatok váratlan kihívásokkal néznek szembe, amikor adatfeldolgozót kívánnak igénybe venni...

Részletek

Kiszervezés

Egy üzleti folyamat átstrukturálása, racionalizálása vagy modernizálása során a kiszervezés potenciális előnyei rendszeresen mérlegelésre kerülnek. Irodánk ezen előnyök maradéktalan kiaknázásában nyújt segítséget...

Részletek

Kockázati tőke

Irodánk hosszú ideje a magyarországi kockázati tőkebefektetési iparág élvonalába tartozik. Az évek során felhalmozott tapasztalatunk alapvető fontosságú ahhoz, hogy ügyfeleinknek testre szabott szolgáltatást nyújtsunk...

Részletek

Szabályozás

Sikeres és hosszútávú ügyfélkapcsolatot ápolunk számos olyan piaci szereplővel – elsősorban pénzügyi szolgáltatókkal és elektronikus hírközlési szolgáltatókkal --, akik az erősen szabályozott iparágakban meghatározó...

Részletek

Kiszervezés

Egy üzleti folyamat átstrukturálása, racionalizálása vagy modernizálása során a kiszervezés potenciális előnyei rendszeresen mérlegelésre kerülnek az ügyfeleknél. Irodánk ezen előnyök maradéktalan kiaknázásában nyújt segítséget az ügyfeleknek úgy, hogy egyúttal törekszünk a lehetséges kockázatok minimalizálására is.

A VJT & Partners Információ, Hírközlési & Technológiai (ICT) csoportja jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a kiszervezési tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő különböző jogi kérdésekben. Jogászaink a kiszervezés valamennyi fázisában hatékony jogi támogatást biztosítanak ügyfeleinknek: így az ajánlati felhívás jogi vizsgálatától, illetve a tranzakció strukturálástól kezdve, a kiszervezési szerződések tárgyalásán, szerkesztésén át, a változáskezelési, illetve megszüntetési eljárások kezeléséig bezárólag.

Csapatunk egyrészt a kiszervezési tranzakciós struktúrák széles körével kapcsolatban (a „captive”-től a „BOT” struktúráig), másrészt a különböző funkciók kiszervezésével kapcsolatban (beleértve az IT, bérszámfejtés és call center funkciókat) is, a jogi kérdések széles körét érintően (beleértve az általános polgári jogi, egyedi munkavállaló átadási megoldásokkal és komplex adózási aspektusokkal kapcsolatos kérdéseket is) adott már jogi tanácsot ügyfeleinek.

Az ICT csoport számos meghatározó jelentőségű kiszervezési tranzakción dolgozott jogi tanácsadóként. Rendszeresen képviseljük a világ egyik vezető kiszervezési szolgáltatásokat nyújtó vállalatának magyar leányvállalatát. Jogászaink közreműködtek egy kiemelt jelentőségű, telekommunikációs szektort érintő IT kiszervezési tranzakcióban, melynek során a tárgyalási szakasztól egészen a megszüntetésig segítettük ügyfelünket. Dolgoztunk továbbá egy magyar közlekedési vállalat által bevezetendő elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó komplex közbeszerzési eljáráson, valamint a megrendelői oldalt képviseltük egy multinacionális pénzügyi szolgáltató call centerének kiszervezése során.

 

Kapcsolat: Varga János Tamás

János Tamás VargaJános Tamás az elmúlt 20 évben nagy tapasztalatot és szakértelmet szerzett a jogterületek széles körében, különösen a nemzetközi tranzakciókban és jogügyletekben. Tapasztalt és elismert jogásznak számít a kiszervezési tranzakciók széles körében. Tevékenységét ma főleg a nagy információtechnológiai (IT) és üzleti folyamat kiszervezési (BPO) tranzakciókra, valamint a technológiai szektorokban (információ technológia, szoftverfejlesztés, internetes média, hírközlés, telekommunikáció, lézertechnológia és biotechnológia) megvalósuló stratégiai és pénzügyi vállalatfelvásárlási tranzakciókra összpontosítja.

 Levél Varga János Tamásnak

 +36 1 501 9900

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2017

„Az ügyvédek gyorsan, hatékonyan dolgoznak, és kreatívak a megoldásban.” Az adatvédelmi ügyletekben kifejezetten erős csapat vezetője Varga János Tamás, aki egyben a Google tanácsadója „right-to-be-forgotten” ügyekben.

Ezen a területen Hacsi Gábort is külön kiemeli a kiadvány.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2017

A csapat nevét színvonalas tranzakciók sora fémjelzi. Az előkelő ügyfélkör, mely mind a szolgáltatói, mind a fogyasztói oldalon jelen van, nagyra értékeli adatvédelmi és reklámjogi területen nyújtott tanácsainkat.

„A legjobb technológiai csapat a piacon!” – idézi a Chambers Europe ügyfeleink véleményét. – „Mindig készek arra, hogy a problémákat átgondolva személyre szabott válaszokat adjanak a kérdésekre.”

„Igazi specialisták dolgoznak itt a technológia, az internet és az adatvédelem minden területén. Az ügyvédek rendszeresen együttműködnek nagy nemzetközi irodákkal, melynek köszönhetően a határokon túl is otthonosan mozognak.”

Ezen a területen Varga János Tamást külön is ajánlja a kiadvány: „János Tamás páratlan technológiai ipari szaktudása kiváló szervezési és kommunikációs készséggel párosul.”

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2016

A VJT & Partners "mindig naprakész" csapatát Varga János Tamás vezeti. A "kimagasló hozzáértéssel rendelkező" Hacsi Gábor és a "lelkes és készséges" Várady Endre egy piacvezető biztosító részére adtak jogi tanácsot a felhő alapú szolgáltatásra történő áttéréssel kapcsolatban.

Legal 500 EMEA
Chambers Europe, 2016

A VJT & Partners előkelő helyen áll az ajánlott irodák listáján telekommunikáció, médiajog és technológia területeken. Az iroda egyre növekvő szerepet tölt be a technológiai szektorban, és egyre több cég támaszkodik megbízható tanácsaira az adatvédelem, a reklámjog és az IT kiszervezés területén.

A magyar TMT szektor kiemelt jogászai közé sorolt Varga János Tamás továbbra is elismert és jelentős piaci szereplő, aki széleskörű tapasztalattal bír finanszírozási és szabályozási kérdésekben is.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2015

Varga János Tamás vezeti a VJT & Partners fáradhatatlan, ütőképes és kereskedelmi beállítottságú ICT csoportját. A csapat nemrégiben adott tanácsot az egyik kiemelt ügyfélnek egy energetikai szektort érintő komplex kiszervezéssel kapcsolatban.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2015

A VJT & Partners jogászai gyakran adnak tanácsot az IT szektor legjelentősebb szereplői számára média- és távközlési tevékenységükkel kapcsolatban, továbbá jogi segítséget nyújtanak különböző tranzakciós, szabályozási és kiszervezési kérdésekben. Az iroda tagjai ezen felül az adatvédelem területén is széles körű ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek. Az ügyfelek szerint az iroda összes tagja nagyon készséges. Az ügyvédek proaktívak, rugalmasak, pontosan betartják a határidőket és mindig üzletközpontú tanácsokat adnak.

Az iroda egy kiemelt ügyfelének nyújtott tanácsot szabályozási ügyekben a cég energia szektort érintő kiszervezéses projektje során.

Varga János Tamás különösen szakavatott az ICT szektort érintő tranzakciókban, és igen jártas az adatvédelmi kérdésekben is. Az ügyfelek kiváló tárgyalókészsége és ügyfélközpontú hozzáállása miatt dicsérik.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2014

A VJT & Partners megbízható és gyakorlatias csapata magas színvonalon dolgozik az adatvédelem és kiszervezés területén. Az iroda 2012-ben jogi tanácsot adott egy globális internetes cégnek vendéghálózati szolgáltatásaival kapcsolatban, továbbá dolgozott az [...] is, ahol adatfeldolgozásra és marketing tevékenységre vonatkozóan nyújtott jogi eligazítást.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2014

A stabil ügyfélkörrel rendelkező iroda technológiai szakértelme kiterjed többek között a kiszervezések, az adatvédelem és a reklám területére, valamint az IT szektort érintő szabályozási kérdésekre is. Az iroda tevékenységi körébe tartozik mindemellett a különböző szektorokon átnyúló tranzakciók kezelése, valamint a telekommunikációs és médiajogi ügyekben nyújtott jogi tanácsadás is. Az ügyfelek szerint az iroda maximálisan szem előtt tartja az ügyfelek üzleti igényeit. Az ügyvédekkel könnyű együtt dolgozni, és mindig alaposan felkészülnek a tárgyalásokra. "Nagyszerű csapat! Nem csupán gyorsan dolgoznak, hanem mindent megtesznek azért, hogy mélységében is megértsék az ügyet."

Varga János Tamás irodavezető ügyvédet ügyfelei a multinacionális cégek világának és az információtechnológia területének mélyreható ismerete miatt emelték ki.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2013

A VJT & Partners egy pontos, a részletekre odafigyelő és kiváló üzleti érzékkel bíró csapat. Gyakran ad tanácsot adatvédelemmel és online médiával kapcsolatban, valamint komoly tapasztalattal rendelkezik kiszervezési ügyeket illetően is. Az adattovábbítás kérdéseitől kezdve a globális foglalkoztatás jogi aspektusain át számos területen segíti a technológiai iparág szereplőit. Varga János Tamás egy kiváló jogász, aki szektor-specifikus tapasztalattal rendelkezik.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2012

Varga János Tamás professzionális csapata mindig a lényegi kérdésekre fókuszál. Nemrégiben komoly kiszervezési és adatvédelmi ügyekben, valamint Magyarország új médiajogi szabályozásával kapcsolatban nyújtott jogi segítséget ügyfelei részére.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2011

A VJT & Partners a TMT, az adatvédelem és az IT területek szakértője: többek között adatvédelmi ügyeken, kereskedelmi megállapodásokon, IT kiszervezési projekteken és adásvételeken dolgozik a csapat, és nemrégiben jogi tanácsot adott egy média érdekeltségekkel kapcsolatos ügyben is.

Az ügyfelek szerint Varga János Tamás kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik és mindig naprakész a technológia területén.